Wat is digitale
transformatie in de zorg?

De maatschappelijke druk op zorgorganisaties is enorm door vergrijzing, administratieve lastendruk en gebrek aan zorgpersoneel. De zorg moet efficiënter en beter worden ingericht. Digitale transformatie in de zorg gaat over meer dan slechts het inzetten van nieuwe technologie en IT-oplossingen. De focus moet liggen op het creëren van een toekomstbestendige zorgorganisatie waarbij werkprocessen van zorgmedewerkers structureel veranderen. Onderstaand vind je een aantal van de belangrijkste pijlers van digitale transformatie binnen de zorgsector. Heb je een vraag omtrent een andere onderwerp? Neem gerust contact met ons op!NTA 7516

Veilig e-mailen in de zorg

2 Factor Authenticatie

Voldoen aan de NEN 7510

NTA 7516

Veilig e-mailen in de zorg


Single sign on

In één keer veilig inloggen

NTA 7516

Veilig e-mailen in de zorg

Google workspace

Google workspace in de zorg

Veel zorgorganisaties gebruiken verschillende gegevens uit verschillende bronnen en vakgebieden. Dit maakt het lastig om een duidelijk overzicht en inzicht te creëren.
Met het Google Cloud Platform wordt een flink slag gemaakt richting IT modernisatie
binnen de zorg. Zowel de zorg als de bedrijfsvoering kan verbeterd worden door
middel van het Google Cloud Platform. 

De technische factor 

Digitale technologie is in onze samenleving niet meer weg te denken. Er valt nog veel te verbeteren aan de kwaliteit en efficiency van de aan de cliënt geboden zorg. Het succesvol inzetten van technologie binnen de zorg draagt hier aan bij en vraagt als vanzelfsprekend om de juiste verbinding tussen zorg en ICT. Het technische aspect is echter slechts een kleine factor. Het is belangrijk te kijken naar de wensen, en dan te kijken welke technologie hier bij aansluit. Oftewel: Eerst doel, dan technologie.

De menselijke factor 

Nieuwe zorgtechnologieën leveren niet het gewenste resultaat op zonder een correcte aanpak van organisatieverandering, en dat start bij de medewerkers. De mens is misschien wel de belangrijkste factor in de digitale transformatie. Om de transformatie te laten slagen moeten je medewerkers anders gaan werken en denken. Het is belangrijk om een inventarisatie te maken van de problemen, wensen en behoeften van medewerkers en klanten alvorens verder aan de slag te gaan.

De organisatie 

Pas wanneer je medewerkers het belang van verandering inzien en er positief over zijn, is er voldoende draagvlak. Op dit moment kun je gaan nadenken over andere aspecten van de digitale transformatie. Denk hierbij aan een realistische organisatorisch planning, een beschikbaar budget en de benodigde training en ondersteuning. De veranderingen volgen elkaar in rap tempo op en stellen nieuwe eisen aan hoe er gewerkt wordt. Zorgmedewerkers opleiden en de juiste nieuwe vaardigheden leren is cruciaal.